لیست کلیسای شبان دایرکتوری

church pastor directory lists کلیسای لیست ایمیل: 250،000 آدرس ایمیل. این لیست را از یک لیست بزرگ از فرقه های مسیحی جمع آوری شد و است که باید برای هر کسی تلاش برای رسیدن به مردم در وزارت فعال فرمت فایل:!. CSV (مایکروسافت اکسل) فایل.

شامل: شبان نام، کلیساها نام، آدرس (شهر، استان و ZIP)، تلفن، فکس، آدرس ایمیل، وب سایت و بیشتر!

نمونه سبب: به سادگی با پر کردن فرم زیر برای دریافت نمونه از این و پایگاه داده های!

مهم: لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را به ما بدهد، به عنوان خواهیم ایمیل به شما یک لینک دانلود برای مشاهده پایگاه داده نمونه ما.

در حال حاضر بزرگترین مجموعه ای از لیست ایمیل کلیسا، لیستی از کلیساها، دایرکتوری کلیسا، آدرس ایمیل کشیش، لیست ایمیل باپتیست، کلیسای خدا لیست ایمیل و لیست ایمیل از رهبران کلیسا در اینترنت!

این سایت توسط محافظت WP-CopyRightPro